Mobiele Automonteur/ Mechanieker (f/m/x/d) - Nederlands + Engels

Permanent employee, Full-time · Antwerpen

Read job description in:
Join the ride!
Wij ondersteunen de hypergroei van MILES door onze organisatie en operationele activiteiten uit te voeren met de hoogste snelheid en kwaliteit. We zijn de operationele experts van MILES en zorgen voor een efficiënte en goede klantervaring.
 
Binnen de afdeling Claims, zal de Automonteur verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van prestaties in lijn met de strategie en het leveren van vlotte, uitstekende diensten met een hoge kwaliteit en efficiëntie. Je rol en verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzekeren dat onze operationele activiteiten effectief verlopen en resultaten opleveren die de groei van MILES ondersteunen.
Uw taken
 • Je controleert ons wagenpark in Gent & Antwerpen vanuit een technisch oogpunt.
 • Je voert reparaties uit (bv. lamp vervangen, bandenwissel) en doet technische check-ups zoals bandenspanning, olie- en waterpeil controles rechtstreeks op het voertuig.
 • Je zorgt ervoor dat de te repareren voertuigen, na ernstige schade of een ongeval, verplaatst worden naar de werkplaats. Je coördineert de ritten naar de werkplaats.
 • Je ondersteunt de documentatie met voor en na foto's van schade.
 • Je installeert zelfstandig technische innovaties en geeft feedback om het uitvoeringsproces te verbeteren.
Je sterke
 • Je hebt een technische opleiding gehad, idealiter als automobiel mechatronica technicus, of je hebt een grote passie voor het thema "carsharing | voertuigen". 
 • Je kent goed de weg in Gent & Antwerpen en hebt idealiter ervaring in een gelijkwaardige functie of in een autowerkplaats.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs klasse B.
 • Je bent zeer betrouwbaar, betrokken en hebt een grote mate van persoonlijke verantwoordelijkheid.
 • Je bent een teamspeler en wilt samen met ons de stedelijke mobiliteit verbeteren.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Vermogen om in een snelle en evoluerende omgeving te functioneren.
 • Zelfverzekerde, charismatische en welbespraakte houding.
 • Het vermogen om zelfstandig en efficiënt te werken.
Geïnteresseerd? Geweldig! Solliciteer zo snel mogelijk want we spreken voortdurend met geschikte kandidaten. Vergeet niet je cv in het Engels (en/of Nederlands) toe te voegen en vertel in een paar zinnen over je motivatie om bij MILES te komen werken. 

Startdatum: Zo snel mogelijk.

MILES is een werkgever met gelijke kansen. We vieren diversiteit en zijn toegewijd aan het creëren van een inclusieve omgeving voor alle werknemers en kandidaten. Gelieve geen foto en leeftijd bij je sollicitatie te voegen.
Waarom ons?
 • Compensatie - Ontvang een aantrekkelijk salaris en verzekeringsplan plus MILES Voordelen: Wij bieden je een portfolio van verschillende voordelen die je kunt aanpassen aan jouw voorkeuren. 
 • Kantoor extra’s - MILES Goodies, fruit, koffie & drankjes op kantoor.
 • Diversiteit & Community - Werk met getalenteerde mensen uit 23+ verschillende landen. Met onze diversiteit aan vaardigheden, perspectieven en achtergronden kunnen we als geen ander creëren en innoveren.
 • Leren - gedijen in een leer- en ontwikkelingsgerichte omgeving met de nadruk op kennisdeling en training. 
Over ons
Bij MILES hechten we waarde aan diversiteit en gelijkwaardigheid en bevorderen we een inclusieve werksfeer, waarin er niet wordt gediscrimineerd op basis van genderidentiteit, religie, huidskleur, oorsprong, nationaliteit, invaliditeit, leeftijdsgroep, of welke factor dan ook. Een eerlijke en respectvolle communicatie is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. We ondersteunen deze woorden met concrete daden, door maatregelen te nemen om te helpen bij de voorlichting en het bevorderen van het bewustzijn binnen onze organisatie.

Onze visie bij MILES

MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE


MILES Mobility is de grootste carsharing provider in Duitsland en heeft een transparante, vernieuwende en stress-vrije factureringsmethode; we factureren op basis van #milesnotminutes.
We bieden carsharing aan op basis van kilometers, delen van bestelwagens (vansharing) en we bieden tarieven voor flexibel dagverhuur aan - allemaal zonder vaste standplaats. 
MILES gelooft in een wereld waar mobiliteit gedeeld, duurzaam en toegankelijk is voor iedereen. We willen een alternatief creëren voor het bezitten van privé-auto’s. Ons doel is om deel uit te maken van de persoonlijke mobiliteitsmix en om het leven in de stad te verbeteren. We werken op basis van cijfers, gegevens en feiten. Aan de hand hiervan nemen we onze beslissingen en geven we alle medewerkers transparantie over onze huidige status en onze doelstellingen voor de toekomst.
Momenteel zijn wij actief in Berlijn, Potsdam, Hamburg, München, Keulen, Düsseldorf, Stuttgart, Bonn, Augsburg en Duisburg. 
Join the ride!

We are supporting MILES hyper-growth by enabling our organization and operations to move with the highest speed and quality. We are MILES operational experts, driving efficiency and customer experience across our organization.
We are expanding our fleet and therefore we are looking for you to join us in Antwerp as a


Automotive Mechanic (f/m/x/d) - English / Dutch

Your Mission

Within Claims, the Automotive Mechanic will be responsible for ensuring performance in line with the strategy and delivering lean, excellent services with high quality and efficiency. Your role and responsibilities will include but not be limited to ensuring that our operations run effectively, delivering results that support MILES growth.

 • You will monitor our fleet in Antwerp and Ghent from a technical point of view.
 • You will carry out repairs (e.g. lamp replacement, tire change), technical check-ups such as tire pressure, oil and water level checks directly on the vehicles.
 • You take care of the disposition of repair and accident vehicles and coordinate the trips to the workshop.
 • You support the documentation with before and after pictures of damages.
 • You install technical innovations independently and provide feedback to improve the implementation process.

Your strenghts
 • You have a technical education, ideally as an automotive mechatronics technician, or you have a great passion for the topic of car sharing
 • You know your way around in Ghent & Antwerp very well and ideally have experience in a similar position or in a car workshop.
 • You are in possession of a valid class B driver's license.
 • You are very reliable, committed and have a high degree of personal responsibility.
 • You are a team player and want to improve urban mobility with us.
 • Excellent verbal and written communication skills in Dutch and English.
 • Ability to thrive in a fast-paced and evolving environment.
 • Confident, charismatic and eloquent demeanor.
 • Ability to work independently and efficiently. 
Why MILES?
 • Compensation - Receive an attractive salary and insurance plan plus MILES Benefits: We offer you a portfolio of different benefits that you can customize according to your preferences.
 • Office perks - MILES Goodies, fruit, coffee & drinks in the office.
 • Diversity & Community - Work with talented people from 23+ different countries. With our diversity of skills, perspectives and backgrounds, we can create, innovate, and disrupt like no other.
 • Learning - Thrive in a learning and development focused environment with an emphasis on knowledge sharing and training. 

About us
At MILES, we embrace diversity and equality by fostering an inclusive environment that does not discriminate based on gender identity, religion, skin color, origin, nationality, disability, age group, or any other factor. We believe that fair and respectful interactions with one another are intrinsic to our culture. Moreover, we recognize the importance of backing our words with concrete actions. As part of our ongoing commitment, we are actively implementing measures to promote education and raise awareness within our organization.

Our vision at MILES:
MAKE EVERY DRIVEN MILE A SHARED MILE

We are the largest car-sharing provider in Germany and also a provider of car subscriptions since the end of 2022. 
At MILES, we believe in a world where mobility is shared, sustainable and accessible to all. With our offer, we create an alternative to private car ownership, reduce the number of vehicles on the roads and have a positive impact on urban life.
 
We are active in Germany and Belgium with our car sharing services. You can find us in the following cities: Berlin, Potsdam, Hamburg, Munich, Cologne, Düsseldorf, Bonn, Duisburg, Stuttgart, Augsburg, Ghent, Antwerpen and Brussels. MILES subscription is available all over Germany. 
 
Don't have a MILES account yet? With the code: JOINUS15 you will now receive 15€ starting credit when you register for the first time. Enjoy the ride!
Your application
We appreciate your interest in MILES Mobility GmbH. Please fill in the following short form. Should you have any difficulties in uploading your files, please contact us by mail at jobs@miles-mobility.com

Please upload your CV  (in total max. 20 MB).

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.